Co robíme?

Vytvoríme Vám firemnú webovú stránku na mieru, z ktorej vám budú
prichádzať zákazníci a rozviniete svoj potenciál.
Ponúkame aj doplnkové nastavenia aplikácie.
Poradenstvo, servis webu a zodpovedný prístup.
Obnovujeme staré, neaktuálne weby. Redesign stránky je najlepšiou voľbou v prípade, že máte stránku a chcete ju vylepšiť.
Kráčajte s dobou. Podľa štatistík, z Google Analytics má
rýchlosť webu vplyv na výsledky vo vyhľadávaní.

Ako to robíme?

1.Fáza

Oboznámenie sa s klientom

Základom pre úspešnú realizáciu projektu je oboznámenie sa s klientom. Pri tvorbe webstránky klient predstaví svoj projekt, zdôrazní silné stránky, predstaví konkurenčné výhody a pod.

2.Fáza

Stanovenie cieľov web stránky

Od začiatku spolupráce musíme jasne vedieť, prečo klient potrebuje web a kto je jeho cieľová skupina. Zadefinovaním cieľov, očakávaní a požiadaviek nám uľahčí proces tvorby webu a zabezpečí spokojnosť klienta s výslednou webstránkou.

3.Fáza

Vývoj web stránky

Po vypracovaní analýzy navrhneme prehľadný layout internetovej stránky, ktorá umožní uživateľom jednoduchú orientáciu naprieč celým webom.

4.Fáza

Tvorba webstránky

Posledným krokom je konečná realizácia web stránky.Na základe analýzy, zadefinovaním cieľov, očakávaní a požiadaviek klienta vytvoríme požadovanú webstránku.